For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت مسلم زارعی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده فیزیک - طبقه پنجم تلفن : 031-33913745 فکس : 031-33912376 وب سایت : گروه گرانش و کیهان شناسی
  • استادیار دانشکده فیزیک
زمینه های تحقیقاتی :
  • کیهان شناسی و نظریه های تورمی
  • تابش زمینه کیهانی و تحلیل داده
  • ماده تاریک

ارتقاء امنیت وب با وف بومی